Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Oferty sprzedaży

Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami fermy bydła, położona w Moskorzewie

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Szczekocinach, z budynkami po wylęgarni drobiu