Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Dotacje EU

Rozwój działalności usługowej poprzez zakup ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Rozszerzenie działalności usługowej oraz utrzymanie miejsca pracy w sektorze rybackim poprzez zakup samochodu dostawczego

Utworzenie instalacji paneli fotowoltaicznych w celu ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych

Przebudowa kanału spustowego ryb oraz wyposażenie obiektów rybackich w sprzęt, urządzenia i technologie poprawiające bezpieczeństwo i dostępność do obiektów rybackich

Dopłaty wodno środowiskowe

Rozszerzenie działalności usługowej poprzez zakup ładowarki wraz z osprzętem

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000