ZARZĄD

 • Prezes Zarządu – Gustaw Piśkiewicz
 • Wiceprezes Zarządu – Sławomir Włodarski
 • Członek Zarządu – Waldemar Kocela

RADA NADZORCZA

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marian Więcek
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tadeusz Borkowski
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Jarosław Polcyn
 • Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Adamus
 • Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Bielak
 • Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Pałka
 • Członek Rady Nadzorczej – Eugeniusz Szymczyk
 • Członek Rady Nadzorczej – Grażyna Wydymus

Zakłady, Działy produkcyjne i usługowe

 • PRZETWÓRNIA OWOCOWO-WARZYWNA
 • ZAKŁAD PRODUKCJI DROBIARSKIEJ
 • ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNICZEJ
  • produkcja roślinna
  • produkcja zwierzęca
 • WYTWÓRNIA PASZ
 • DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA
 • PRODUKCJA RYBACKA
 • DZIAŁ GŁÓWNEGO MECHANIKA
 • ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY