Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Polityka etyczna

Polityka Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny

Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, opiera swoją działalność na czterech filarach:

 1. Spełnienie oczekiwań klientów dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów
 2. Kontrola i minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko naturalne
 3. Bezpieczeństwo pracowników i poszanowanie ich praw
 4. Uczciwe praktyki biznesowe

Realizując te cele:

 • Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa.
 • Dążymy do spełniania oczekiwań klientów, partnerów biznesowych i lokalnych społeczności.
 • Budujemy trwałe, oparte na zaufaniu relacje z naszymi Klientami i Kontrahentami; nasze działania charakteryzuje uczciwość, transparentność i odpowiedzialność.
 • Prowadzimy procesy produkcji wyrobów w kontrolowanych warunkach.
 • Zapewniamy jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów.
 • Rozwijamy kulturę jakości w firmie.
 • Jesteśmy świadomi naszej roli w ochronie środowiska; działamy w sposób zrównoważony, minimalizując nasz wpływ na środowisko naturalne.
 • Dbamy o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, przestrzegając zasad BHP i regularnie szkoląc kadrę w tym zakresie.
 • Zapewniamy sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od ich pochodzenia, płci, wyznania czy przekonań; promujemy rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników poprzez szkolenia i programy rozwojowe.
 • Gwarantujemy pracownikom przejrzyste warunki zatrudnienia i wynagradzania.
 • Wielką wagę przywiązujemy do etycznego traktowania pracowników.
 • Zapobiegania aktom dyskryminacji, molestowania/nadużyć/zastraszenia.
 • W naszej codziennej działalności kierujemy się zasadami przejrzystości relacji biznesowych.
 • Wystrzegamy się wszelkich praktyk korupcyjnych lub działań o podobnym charakterze, oczekując tego samego od naszych partnerów biznesowych.
 • Monitorujemy efekty naszych działań i doskonalimy je.
 • Informujemy naszych partnerów biznesowych o przyjętej polityce i oczekujemy podobnych działań z ich strony.

Zarząd

Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny