Zakład Produkcji Drobiarskiej

Prowadzi tucz brojlerów kurzych w 21 kurnikach, rozmieszczonych w dwóch sektorach:
– sektor 16 kurników
– sektor 5 kurników (dawny sektor reprodukcji)
Produkuje rocznie ok. 5500 ton żywca drobiowego w ramach zawartych umów z:
– Ciechanowskimi Zakładami Drobiarskimi CEDRBO S.A. – Zakład Drobiarski w Niepołomicach,
– Grupą Animex S.A. – Oddział w Opolu.

2

3

4