Przetwórnia Owocowo–Warzywna

Po likwidacji w roku 2013 sektora przetworów, funkcjonującego w Spółdzielni przez 45 lat, prowadzi wyłącznie produkcję koncentratu i aromatu jabłkowego. Produkuje rocznie ok. 10.000 ton koncentratu jabłkowego oraz ok. 400 ton aromatu jabłkowego.

2

3