Produkcja Rolnicza -Roślinna

Prowadzi działalność na powierzchni ok. 850 ha użytków rolnych. Podstawowym zadaniem tej działalności jest zabezpieczenie pasz objętościowych dla posiadanych dwóch ferm bydła mlecznego. Produkuje: kiszonkę z kukurydzy i traw, siano, ziarno kukurydzy, pszenicę, rzepak i jęczmień.