Struktura

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Piśkiewicz Gustaw                                                     piskiewiczgustaw@agrofirmaszczekociny.pl

Wiceprezes Zarządu – Włodarski Sławomir                                         wlodarskislawomir@agrofirmaszczekociny.pl

Członek Zarządu – Kocela Waldemar                                                      kocelawaldemar@agrofirmaszczekociny.pl

RADA NADZORCZA

Więcek Marian             – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Borkowski Tadeusz    – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Polcyn Jarosław         – Sekretarz Rady Nadzorczej

Adamus Wojciech      – Członek Rady Nadzorczej

Bielak Krzysztof          – Członek Rady Nadzorczej

Czapla Mieczysław     – Członek Rady Nadzorczej

Szymczyk Eugeniusz – Członek Rady Nadzorczej

Wydymus Grażyna     – Członek Rady Nadzorczej

PRZETWÓRNIA OWOCOWO WARZYWNA

Kierownik – Kocela Waldemar                                                                   kocelawaldemar@agrofirmaszczekociny.pl

Z-ca kierownika – Trynda Joanna                                                                  tryndajoanna@agrofirmaszczekociny.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości i Bezp. Produktu – Lisowska Monika lisowskamonika@agrofirmaszczekociny.pl

ZAKŁAD PRODUKCJI DROBIARSKIEJ

Kierownik – Adamus Wojciech                                                                  adamuswojciech@agrofirmaszczekociny.pl

Z-ca kierownika – Walczak Anna                                                                     walczakanna@agrofirmaszczekociny.pl

PRODUKCJA ROŚLINNA

Kierownik – Czapla Mieczysław                                                               czaplamieczysław@agrofirmaszczekociny.pl

FERMY BYDŁA

Kierownik – Pałka Krzysztof                                                                           palkakrzysztof@agrofirmaszczekociny.pl 

RYBY

Kierownik – Borkowski Tadeusz                                                               borkowskitadeusz@agrofirmaszczekociny.pl

WYTWÓRNIA PASZ

Kierownik – Wydymus Grażyna                                                                grazynawydymus@agrofirmaszczekociny.pl

DZIAŁ GŁÓWNEGO MECHANIKA

Kierownik – Piśkiewicz Krzysztof                                                           piskiewiczkrzysztof@agrofirmaszczekociny.pl

Kier. Sekcji Techn. – Obrocki Piotr                                                                    obrockipiotr@agrofirmaszczekociny.pl

DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA

Kierownik – Kowalik Bogusław                                                                 kowalikboguslaw@agrofirmaszczekociny.pl

Kier. Sekcji Techn. – Haras Zbigniew                                                           haraszbigniew@agrofirmaszczekociny.pl

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Kierownik – Borkowski Tadeusz                                                              borkowskitadeusz@agrofirmaszczekociny.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Główny Księgowy – Banyś Krzysztof                                                           banyskrzysztof@agrofirmaszczekociny.pl

Z-ca Gł. Księgowego – Polcyn Jarosław                                                       polcynjaroslaw@agrofirmaszczekociny.pl

KADRY – PŁACE

Gł. Spec. Ds. pracowniczych – Wrona Beata                                                     wronabeata@agrofirmaszczekociny.pl

HURTOWNIA

Gł. Spec. Ds. Sprzedaży – Polcyn Agnieszka                                             polcynagnieszka@agrofirmaszczekociny.pl

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.