Category Archives: Bez kategorii

Dział Głównego Energetyka

Do zadań działu należy: - eksploatacja kotłowni parowej.Kotłownia produkuje parę technologiczną dla POW oraz ciepło do ogrzewania budynków      produkcyjnych i biurowych Spółdzielni. Dostarcza również ciepło do ogrzewania mieszkań administrowanych przez            Spółdzielnię Mieszkaniową. - eksploatacja mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki przemysłowe            …
dalej