Category Archives: Bez kategorii

Zakład Produkcji Drobiarskiej

Prowadzi tucz brojlerów kurzych w 21 kurnikach, rozmieszczonych w dwóch sektorach: - sektor 16 kurników - sektor 5 kurników (dawny sektor reprodukcji) Produkuje rocznie ok. 5500 ton żywca drobiowego w ramach zawartych umów z: - Ciechanowskimi Zakładami Drobiarskimi CEDRBO S.A. – Zakład Drobiarski w Niepołomicach, - Grupą Animex S.A. – Oddział w Opolu.
dalej